Bivirkninger

Vi gjør oppmerksom på at dne pharma as ikke kan gi råd om medisinsk behandling av enkeltpersoner. Behandlende lege er ansvarlig for alle beslutninger knyttet til forskrivning av medikamenter og medisinsk behandling av pasienten. Har du, som pasient eller pårørende, bruk for individuell rådgivning, skal du kontakte din lege eller apotek.

Ved en krisesituasjon, ring nasjonalt nødnummer;
Norge: 113
Sverige/Danmark: 112

Dersom du har opplevd en uønsket eller uforventet hendelse (bivirkninger) og/eller produktfeil relatert til noen av dne pharmas produkter, oppfordres du til å informere oss om dette.
Din informasjon om bivirkninger og/eller produktfeil på våre produkter er viktige tilbakemeldinger for å sikre trygge og effektive legemidler.

Kontakt oss:
Åpningstider: 08.00 – 16.00
telefon: (+47) 21 60 87 00
E-mail: adverseevents@dnepharma.com

Følgende informasjon er viktig for oss:
• Personopplysninger på den som har brukt produktet (Navn / Alder / Kjønn)
• Kontaktinformasjon til deg som informerer (Navn, telefonnummer/e-post)
• Navn på produktet og eventuelt batch-nummeret oppgitt på pakningen
• Dosen som ble brukt
• Beskrivelse av hva som har skjedd og når
• Har situasjonen eller bivirkningen vedvart?»

Personvernerklæring:
Vennligst vær informert om at dersom du tar kontakt med oss, vil opplysningene du gir brukes for å besvare din forespørsel og/eller for å oppfylle juridiske krav til sikkerhetsovervåkning av medisiner, analyser, statistikk, samt for vitenskapelig evaluering av tryggheten av våre medisiner og produkter. Informasjonen lagres elektronisk i våre systemer uten tidsbegrensning. Informasjonen kan også bli delt med globale helsemyndigheter og forretningspartnere.
All personlig informasjon håndteres i henhold til personopplysningsloven, og informasjon som kan identifisere deg (og/eller andre personer) vil bli anonymisert før eventuell videreformidling. Du har, til enhver tid, rett til å få tilgang til, endre, slette, begrense eller motsette deg behandlingen av dine personopplysninger. Dersom dette er ønskelig, eller at du ikke samtykker til lagring og prosessering av din informasjon, vennligst send en henvendelse til post@dnepharma.com