Bivirkninger

Bivirkningsmeldinger er meldinger som beskriver mistanke om at en bivirkning har oppstått som følge av ett eller flere legemidler. Både helsepersonell og pasienter kan melde bivirkninger.

For mer informasjon om bivirkninger og hvordan rapportere bivirkninger, gå til Statens legemiddelverk sine sider. Bruk gjerne direkte link på venstre del av siden.