Personvernerklæring

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på privacy@dnepharma.com.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og på hvilket grunnlag innhentes opplysningene?

Vi samler inn og bruker personopplysninger i all hovedsak for å kunne kontakte ditt arbeidssted for produktpresentasjon. Korrespondansen skjer direkte, via e-post eller brev, med tilhørende oppfølging for å kunne sende invitasjoner til større møter og arrangement.

Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 • Sende deg informasjon om våre produkter, arrangementer og aktiviteter. Denne kommunikasjonen er abonnementsbasert og skjer på grunnlag av avtale med deg. For dette formålet, samler vi inn din e-postadresse.
 • Svare på et «kontakt meg»-skjema du har fylt ut for å komme i kontakt med oss. Behandlingen av personopplysningene skjer da på grunnlag av samtykke som du har gitt. I den anledning er det huket av for samtykke. Vi samler inn e-post, navn, telefonnummer, selskapets navn og din stilling i selskapet for å besvare forespørselen.
 • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post eller telefonsamtaler). Behandlingen av disse personopplysningene skjer for det første på grunnlag av avtale inngått med oss. Dersom avtale ikke foreligger, vil behandlingen skje på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på. Det samles inn e-post, navn, telefonnummer, selskapets navn og din stilling i selskapet for å besvare forespørselen.
 • Varsle deg om situasjoner der det kan oppstå svikt i levering som kan gå ut over pasienter. Behandlingen av personopplysningene skjer på grunnlag av avtale med deg.
 • For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Opplysningene vil kun bli brukt til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Personopplysningene som samles inn via nettsiden blir daglig slettet.

Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn følgende personopplysninger:

 • Din kontaktinformasjon; ditt navn, telefonnummer og e-postadresse
 • Selskapets navn og kontaktinformasjon
 • Din stilling i selskapet
 • Dersom du er en representant for selskapet ditt, behandler vi din personlige kontaktinformasjon med hensyn til selskapet
 • Tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi mottar fra deg i tjenesterelatert kommunikasjon og aktivitet, eksempelvis møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post

dne Pharma samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

Utover ditt navn, telefonnummer, e-postadresse og stillingsbeskrivelse, samt andre opplysninger du selv måtte oppgi, samler Dne Pharma ikke inn opplysninger om deg som privatperson, eller øvrige privatpersoner.

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger? 

Vi lagrer innsamlede personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes eller anonymiseres, dersom du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes eller anonymiseres når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til:

 • innsyn i personopplysningene som dne Pharma har om deg
 • korrigering av personopplysningene dersom de er ufullstendige eller utdaterte
 • sletting av personopplysninger
 • å kreve begrensning av behandling
 • å rette innsigelser mot behandlingen som foretas
 • kopiering og overføring av personvernopplysninger Dne Pharma har om deg (dataportabilitet)
 • å trekke tilbake et samtykke til behandling av personopplysninger. Sett at du for eksempel har samtykket til å motta digital markedsførings-kommunikasjon: Hvis du ønsker å trekke tilbake dette samtykket, kan du bruke koblingen til å administrere abonnementene som inngår i kommunikasjonen.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til privacy@dnepharma.com. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjon.

dne Pharma bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere pr i dag:

 • Superoffice CRM – systemet brukes til å registrere navn og kontaktinformasjon på våre kunder. Informasjonen som samles inn benyttes for å kunne komme i kontakt og gi viktig informasjon om våre produkter, derunder også rapporterte bivirkninger.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Endringer i denne personvernerklæringen

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen gitt her. Dne Pharma forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen. Gjøres det endringer av betydning for deg, vil du bli varslet på den registrerte e-postadressen.

Til enhver tid gjeldende personvernerklæring er tilgjengelig på vår nettside.

Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet

Dersom du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte privacy@dnepharma.com

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Tilsynsmyndighetene kan kontaktes på: