Ledelse

dne pharma as er eid av Farma Investment og er et søsterselskap til produksjonsselskapet Pharma Production.

Ledelse

Geir Simonsen
Administrerende direktør

+47 908 73 303
gs@dnepharma.com

Nina Kristin Måsvær
Markedssjef

+47 46 96 83 05
nm@dnepharma.com

Bibbi Paust
Kvalitetssjef / FFA

+47 92258410
bibbi.paust@dnepharma.com

Geir Ove Engeset
Økonomi / Administrasjonssjef

+47 95001500
geir.engeset@dnepharma.com