Kvalitetspolitikk

dne pharma har som mål å optimalisere sin verdi ved å være en foretrukket leverandør av legemidler og andre kvalitetsprodukter til apotek og sykehus. dne pharma er forpliktet til å utvikle, drifte og vedlikeholde et effektivt kvalitetssystem i henhold til GDP og andre lovkrav.

 

 

 

 

dne pharma skal oppnå sine kvalitetsmål gjennom:

  • bruk av kvalitetssystemet som et konkurransefortrinn
  • sikre motivasjon og trivsel blant sine ansatte
  • kontinuerlig læring og forbedring