Historie

Historien til dne pharma strekker seg helt tilbake til 2. februar 1900, da AS Den norske Eterfabrikk ( DnE) ble stiftet. Opprinnelig ble fabrikken etablert for å produsere eter til det norske markedet da det ikke fantes andre produsenter.

Oppstart

Den norske Eterfabrikk ble grunnlagt på Bøler i Oslo, og området ble valgt fordi det måtte være i god avstand til annen bebyggelse på grunn av eksplosjonsfare. I mange år var eter det viktigste produktet for fabrikken. Eter ble primært brukt til produksjon på apotek, men fra første verdenskrig ble den også brukt til bedøvelse. Under andre verdenskrig ble fabrikken klassifisert som beredskapsviktig bedrift på grunn av nødvendigheten av eter til bedøvelse og til kruttproduksjon.

Etter krigen og frem til våre dager har fabrikken produsert kjemiske stoffer som formaldehyd og collodium, og i en periode også kjemikalier til grafisk bruk.

På midten av 70 tallet tok fabrikken et større skritt over i ren farmasøytisk produksjon, da tapping av ildsfarlige legemidler for Norsk Apotekforening ble flyttet til DnE, og på begynnelsen av 80-tallet inngikk man også kontrakter for produksjon av ildsfarlige legemidler for private farmasøytiske selskap.

På begynnelsen av 2000-tallet etablerte DnE produksjon av det første legemidlet med markedsføringstillatelse, og dette preparatet er fremdeles et av de viktigste produktene for dne pharma. I tillegg produserte DnE egne lusemidler, kremer og salver for Norsk Apotekforening  og en del kosmetiske produkter.

I 2012 ble DnE kjøpt opp av Farma Holding og produksjonen ble flyttet fra den gamle fabrikken til nye og moderne lokaler på Karihaugen. Sammen med tidligere Apotekproduksjon ble bedriften samlet under DnE navnet, og virksomheten utvidet til også å gjelde salg av råvarer, kliniske tjenester og analysetjenester. Våren 2016 ble det tatt et strategisk valg med å dele produksjonsdelen av selskapet i et nytt selskap, Sanivo Pharma, mens DnE endret navn til dne pharma .dne pharma har beholdt alle sine markedsføringstillatelser og produkter i pipeline.

I dag

dne pharma er i dag en av de ledende aktørene innen avhengighetsmedisin i Norden. Vi har lang erfaring og stor kompetanse innenfor dette terapiområdet og flere spennende produkter under utvikling. I tillegg til vårt kjerneområde, satser vi på produkter innen smertebehandling og hud.