Disclaimer

Betingelser for bruk av nettstedet:
dne pharma  har utviklet og vedlikeholder disse nettsidene for å gi deg informasjon om våre produkter . Ved bruk av nettstedet samtykker du i å følge våre retningslinjer.

Bruk av nettstedet
Innholdet på nettsidene er kun ment å være til generell informasjon. Nettstedet skal ikke benyttes til å gi medisinske råd, noen form for medisinsk diagnose eller anbefalinger innen behandling. Du må alltid søke råd hos profesjonelt helsepersonell dersom du trenger et spesifikt medisinsk råd.
dne pharma fraskriver seg alt ansvar for enhver skade eller ulempe man måtte påføres ved bruk av dette nettstedet.

Personvern
Personvern er svært viktig for dne pharma, og vi vil behandle eventuell personlig informasjon du sender til oss konfidensielt. Vi gjør allikevel oppmerksom på at bruk av e-post  har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post.

Rettigheter – Copyright
dne pharma her eiendomsretten og opphavsretten til alt innhold på dette nettstedet. Du kan lese, se, skrive ut og laste ned materiell fra disse sidene, men bare til eget, privat og ikke-kommersiell bruk. Kopiering eller annen form for reproduksjon av deler eller hele innholdet er forbudt med mindre det er innhentet tillatelse fra dne pharma.

Linker til andre nettsteder
Nettsidene kan inneholde linker til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av dne pharma. dne pharma fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet eller tjenestene på disse nettstedene.

Lovverk
Nettstedet er utviklet for det norske markedet og forholder seg til norske myndigheter og norsk lov. Eventuelle tvister om betingelser og bruk av nettsidene skal behandles i det norske rettssystemet.

Informasjonskapsler
Nettsiden til dne pharma as benytter informasjonskapsler for å gjøre det lettere å bruke våre nettsider og kan brukes for å personalisere visse deler av innholdet. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes fra vår server og lagres av din nettleser. De aller fleste nettsider benytter i dag slike informasjonskapsler. Informasjonen som lagres kan være opplysninger om hvordan våre brukere har surfet på og anvendt våre nettsider, og om hvilken nettleser de har brukt. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig. I hovedsak er dette kun for å lagre ditt valg om at du bekreftet at du er utdannet helsepersonell for å få tilgang til våre produktsider.